U bent hier: >> Wisseling van de wacht (2): nieuwe vrouwenleidster voor de PCU

Wisseling van de wacht (2): nieuwe vrouwenleidster voor de PCU

De afgelopen zeven jaar gaf Cate Nataabi leiding aan het vrouwenwerk in de Presbyterian Church of Uganda. Sinds januari 2019 heeft Aneno Sarah Ocholo het werk overgenomen. Sarah is benoemd voor een periode van drie jaar.

Aneno Sarah Ocholo is 37 jaar en geboren in Noord-Oeganda. In mei 2019 hoopt zij af te studeren aan het Westminster Christian Institute in Oeganda. Sarah is gehuwd met Willy Fred Ocholoa en heeft 4 kinderen: Tam Caleb, Amyero Chloe, Laryeko Candace en Inko Cornelius. De familie Ocholo is lid van Entebbe Presbyterian Church. Per 1 januari is Sarah benoemd als Coördinator Vrouwen- en Kinderwerk van de PCU. Sarah: “Ik volg Cate Nataabi op. Die ken ik al vijf jaar van het vrouwenwerk en nu ook als docent op het Westminser. Ik heb gezien hoe fantastisch zij het werk heeft gedaan en mijn bedoeling is om dit mooie werk in die stijl voort te zetten en ook te zoeken naar nieuwe uitdagingen.  Het kinderwerk is nu goed georganiseerd, we zien dat veel kinderen meedoen, kinderen van de kerk en ook kinderen uit de buurt van het kerkgebouw doen mee, vriendjes en vriendinnetjes worden meegenomen en de basis is en blijft het doorvertellen van verhalen uit de Bijbel. Wij gaan door met het ondersteunen van de onderwijzers door middel van cursussen en retraites. We gaan verder met ontwikkelen van materiaal voor de zondagschool. Kinderen zijn van onschatbare waarde voor de kerk en ik wil steeds meer en meer ook ouders betrekken bij het onderwijs in de kerk en met hen doorpraten over christelijke opvoeding van hun kinderen. Ik wil goed contact onderhouden met vooral ook de moeders die vaak bijna geen scholing hebben gehad. Het zou mooi zijn om vaardigheden bij te kunnen brengen die zij dan vervolgens weer in kunnen zetten voor het kinderwerk. Kinderen kijken elk jaar weer uit naar het grote kinderkamp van de PCU, ruim 150 kinderen komen dan voor vier dagen bij elkaar met veel verhalen, spelletjes en plezier. Ik zie er naar uit om dit werk te gaan coördineren en bid voor Gods zegen en wijsheid.”

Cate: “Het was een prachtig tijd, er is veel gebeurt, en het gehele vrouwen- en kinderwerk staat op een hoog niveau. Hier in de stad Kampala, maar ook in de kerken in de regio. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd door middel van trainingen, ontwikkelen van materiaal en daar profiteren nu alle kerken van.  De vrouwen in de kerk zijn geestelijk gegroeid. Binnen de kerk kennen we elkaar, er is eenheid en vertrouwen en de wil om op deze manier door te gaan en uit te breiden. Ik ben de afgelopen jaren langs alle kerken in het hele land geweest, mooie ontmoetingen, veel betrokkenheid en ook veel verlangen om het beter te doen, om met weinig middelen toch veel te doen. Als ik een advies mag geven aan mijn opvolgster: gewoon doorgaan, versterk het werk door cursussen en trainingen. Geef vrouwen echt plek om zich te ontwikkelen, biedt daarom ook praktische cursussen aan als, naailes, een kappersopleiding, of tuinieren. Vaak kunnen vrouwen daarmee inkomen verwerven om zo ook bijvoorbeeld het schoolgeld voor de kinderen te kunnen betalen.

Wij hebben een begin gemaakt om ook voorgangers en ouderlingen te trainen over hoe om te gaan met het kinderwerk en vrouwenwerk in de kerk. Zo’n training was een eyeopener en daar gaan we zeker mee door. Ik ben God dankbaar voor de gezondheid en de inzichten die ik heb gekregen om dit werk te doen. Mooi was mijn ervaring om naar Nederland te gaan, de kerken in Utrecht te ontmoeten men mee te doen met de Internationale Cursus. Ik ben ook erg dankbaar voor de financiële ondersteuning voor het werk wat wij hebben gekregen van Utrecht Mission/DVN.  Zonder deze bijdrage was het niet mogelijk geweest om dit werk op dit niveau te krijgen. Graag gaan we hiermee door en ik hoop ook dat de steun uit Nederland de komende jaren blijft. Dit werk is echt een zegen voor de kinderen, de vrouwen, ja voor de kerk in Oeganda.”

Print Friendly, PDF & Email