U bent hier: >> Vrouw van de dominee, lastige positie?!

Vrouw van de dominee, lastige positie?!

 

Domineesvrouw zijn is niet altijd makkelijk. Dat geldt in Nederland, maar ook in Oeganda. Vaak wordt er automatisch vanuit gegaan dat je als vrouw van een dominee, ouderling of kerkleider, óók actief betrokken bent bij de kerk. Maar voor lang niet alle vrouwen voelt dit zo vanzelfsprekend. Bij de afdeling vrouwen- en jeugdwerk van de PCU werd geconstateerd dat veel domineesvrouwen (nog) geen actieve rol spelen in de kerk. 

Heart to Heart PCU | Utrecht Mission | Verre NaastenToch werd er een bewuste keuze gemaakt om dit gedrag niet direct te veroordelen, maar er een open gesprek over te voeren met elkaar. Zo werd het ‘Heart to heart’ platform opgericht voor vrouwen van pastors, ouderlingen en diakenen. Hier konden zorgen met elkaar gedeeld worden maar was ook ruimte voor troost, inspiratie en spirituele groei. De vrouwen konden samen bidden, getuigenissen delen en luisteren naar inspirerende lezingen.

Aan de hand van 1 Petrus 2 werd doorgesproken over de moeilijkheden waar vrouwen van kerkleiders soms mee te kampen hebben. Denk aan de angst om te falen of teleur te stellen, de omgang met hoge verwachtingen van anderen, de omgang met eigen hoop en de harde realiteit die soms aan de orde van de dag is.

Het platform is een heel belangrijk en noodzakelijk middel gebleken voor deze vrouwen om hun gevoelens met elkaar te delen. Maar ook om elkaar moed in te spreken, te inspireren en elkaar te wijzen op de roeping die ze hebben in het christelijk geloof. Daarnaast is het platform een mooi voorbeeld van zelfreflectie van de PCU en het leveren van maatwerk aan haar leden. Een initiatief waar we nog veel van hopen te horen!

Print Friendly, PDF & Email