U bent hier: >> Trainingen voor kerkleiders van alle niveaus

Trainingen voor kerkleiders van alle niveaus

 

In Kameroen ondersteunt Utrecht Mission | Verre Naasten het Institut Universitaire de Développement International (IUDI). IUDI is een brede christelijke universiteit met vestigingen in Yaoundé en Mokolo, die naast een theologische afdeling ook andere disciplines in huis heeft. Naast een universiteit wil IUDI ook een beweging zijn die de theorie met de praktijk verbind. Daarom heeft ze een praktijkcentrum. In 2018 volgden 121 mensen, vanuit het praktijkcentrum, een training voor leiders in de kerk (94 mannen en 27 vrouwen). Tijdens de training leerden zij om hun kennis en kunde toe te passen in de dagelijkse praktijk. Met de 121 deelnemers is het doel bereikt om in 2 jaar minimaal 120 kerkleiders te trainen.

De trainingen vonden plaats op verschillende plekken in Kameroen. Zo werden 2 trainingen georganiseerd in het uiterste noorden van Kameroen, een gebied waar de extremistische groep Boko Haram veel invloed heeft. In Yaounde is vanuit de training spontaan het initiatief ontstaan om jongeren te helpen bij het halen van een middelbaar diploma in de theologie. Dit diploma geeft hen toegang tot lokale universiteiten. Momenteel zijn er 4 jongeren ingeschreven. Soms sluiten de cursussen onvoldoende aan op wat de cursisten nodig hebben. Mensen met een lage opleiding hebben meer behoefte aan praktische training om het geleerde daadwerkelijk om te zetten in daden. En andere deelnemers beschikken juist over de kwaliteiten om zelf weer nieuwe mensen te trainen. Voor deze mensen zou gerichtere begeleiding goed zijn, om hen te helpen zelf de training te geven.

Praktijkcentrum Yaoundé | Utrecht Mission | Verre NaastenEen mooi voorbeeld van de uitwerking van de training is dat van een van de deelnemende kerkleiders. Hij nam tijdens de training het initiatief om een echtpaar te bezoeken die al 18 maanden gescheiden leefde. Door Gods genade heeft het echtpaar zich met elkaar verzoend! Ze leven nu weer samen.

Positieve ervaringen
Jean-Claude Mushimiyimana (48) uit Kameroen is coordinator van het praktijkcentrum van IUDI. Ter voorbereiding op dit werk volgde hij de Timothy Leadership Training. Al aarzelde hij eerst. “Ik vroeg me af of ik tijdens de training dingen zou leren die ik níét al had geleerd in mijn theologieopleiding.” Dat bleek gelukkig het geval: “Ik ontdekte bijvoorbeeld hoe je transparant communiceert en hoe je conflicten op een volwassen manier oplost. Je kunt anderen niet helpen, wanneer je niet eerst interesse in hen toont en naar hen luistert”, vertelt hij. Om op dit punt te komen, was een blik in de spiegel nodig, biecht hij op. “De Timothy-training gaf mij het besef dat ik in mijn manier van doen regelmatig tekort schoot. Zonder het te beseffen deed ik andere mensen pijn. Ik wist niet hoe ik positieve woorden moest gebruiken in conflictsituaties, bijvoorbeeld in mijn gezin.”

Nu adviseert Jean-Claude mensen en families bij ruzies. “Ik ga bij hen langs en samen gaan we op zoek
naar oplossingen.”

Welzijn
Bovendien hielp de training hem om zijn activiteiten binnen en buiten de kerk planmatiger aan te pakken. “En ik leerde dat God de kerk financiële middelen toevertrouwt, die wij moeten beheren en delen met mensen in nood”, vertelt hij. “Intussen stimuleer ik jongeren in de kerk en in mijn buurt om liever kleine klusjes te doen, dan werkeloos thuis te zitten. Achterover leunen en wachten op een wonder helpt je niet”, is zijn stelling. “Mijn buren moedig ik bijvoorbeeld aan om kippen te gaan houden.”

Lamp
Niet in de laatste plaats gaf de Timothy Leadership Training Jean-Claudes geestelijk leven een flinke boost. “Ik maak nu dagelijks ruimte voor meditatie en gebed, om meer van God te ontdekken, want Gods Woord is een lamp voor onze voeten”, legt hij uit. Het is de sleutel tot het hebben van een goede relatie met God en een stimulans om zichtbaar te zijn in de samenleving, meent hij. “De Here Jezus zegt in Mattheüs 5 dat een stad op een berg niet verborgen kan blijven en dat we een lamp niet onder een schaal zetten, maar juist op een standaard. Dan kan hij schijnen voor iedereen in het huis.” Hij constateert: “Om effectief te zijn in je bediening, moet je een lamp zijn die het leven van anderen verlicht.”

Print Friendly, PDF & Email