U bent hier: >> Student in Afrika | ontmoet Ngarbolnan

Student in Afrika | ontmoet Ngarbolnan

 

In deze serie stellen we een aantal studenten van de Faculté de Theologie Evangelique de Bangui (FATEB) aan je voor. Een brede Franstalige theologische universiteit die – vanwege onrusten in de Centraal Afrikaanse Republiek – haar vestiging in Kameroen heeft. Utrecht Mission steunt FATEB in het aantrekken van goede gastdocenten. Daarnaast stellen we beurzen beschikbaar aan een aantal master-studenten die niet hun eigen studiekosten kunnen betalen.

FATEB | Utrecht Mission | Verre NaastenNgarbolnan vertelt:

“Ik kom van oorsprong uit Tsjaad, waar mijn gezin nog altijd woont. Ik besloot tot een theologische opleiding omdat we veel verkeerde Bijbeluitleg en valse theologie zien. Daarom leven veel kerkleiders en christenen hier nog altijd in armoedige en onmenselijke omstandigheden.

Ngardbolnan volgt de onderzoeksmaster Oude Testament en is 56 jaar oud. Het onderwerp van zijn masterthesis is een analyse van Jesaja 61:1-3 over de armen in Israël. 

“Mijn masterscriptie stelt me in staat om de bijbel kritisch te bevragen. Ik wil graag de verschillende Bijbelse aspecten van armoede beter begrijpen. Zodat we kerken kunnen helpen om hiervan bevrijd te raken.

In relatie met andere studenten word je je steeds meer bewust van je eigen sterke en zwakke punten. En je wordt gedwongen elkaar te accepteren ondanks verschillende culturele, kerkelijke en sociale achtergronden.

FATEB | Utrecht Mission | Verre NaastenNgardbolnan brengt zijn oprechte dank over aan de kerken in de regio Utrecht. Dankzij financiële steun kon hij zijn collegegeld betalen. Hij heeft veel ambities voor de toekomst. 

“Na mijn master zou ik graag willen promoveren. Ook wil ik graag getraind worden in ontwikkelingswerk om mee te kunnen werken aan de strijd tegen chronische armoede. Ook zal ik straks Bijbels onderwijs kunnen geven aan plaatselijke kerken. Naast Bijbels onderwijs, zullen we altijd concrete acties in de strijd tegen armoede binnen christelijke gezinnen en kerken moeten opzetten.”

Ngardbolnan heeft door zijn studie ontdekt dat we – ondanks meningsverschillen – allemaal één en dezelfde God dienen, één Christus, Geest en Bijbel aanhangen. Met andere woorden, er is geen kerk of denominatie die zichzelf als de ware kan beschouwen en zichzelf beter kan vinden dan anderen. 

FATEB | Utrecht Mission | Verre Naasten“Ik heb ook ontdekt dat de zogenaamde ‘rijke’ en ‘arme’ kerken elkaar aanvullen. Ze hebben elkaar nodig. Westerlingen en Afrikanen zijn geschapen naar het beeld van God. Ze zijn allemaal gelijk in de ogen van God. Christen zijn is geen kwestie van huid, noch van land, laat staan van sociale rang of intellectuele roem.

In mijn optiek is de tijd van de theologie van klagen, gejammer en wederzijdse beschuldigingen achterhaald. Dit moet in plaats maken voor een theologie van herstel van het oorspronkelijke beeld van God in de mens. Of hij nu wit is of zwart, Europees of Afrikaans, ‘rijk’ of ‘arm’. Leven vanuit zo’n spirituele realiteit is de juiste manier om geluk te ervaren in onze christelijke wandel, ongeacht waar je leeft en de moeilijkheden die je ervaart.

Print Friendly, PDF & Email