U bent hier: >> Congo

Congo

 

De United Reformed Church Congo (URCC) bestaat uit 200 gemeentes en door evangelisatie-activiteiten is de verwachting dat er tot 2020 nog 50 bijkomen. De URCC heeft echter slechts 27 predikanten en 13 kerkgebouwen.

Preken gebeurt binnen de URCC door predikanten en ouderlingen. Maar onder hen is er een dringende behoefte aan training. Daarom investeert URCC met hulp van Utrecht Mission | Verre Naasten in bijbelscholen en een theologische hogeschool. De verwachting is dat er de komende jaren 15 predikanten bijkomen. Daarnaast is de bedoeling dat tot 2020 18 kerken worden gebouwd.

Outreach
Naast kerkelijk opbouwwerk richt de URCC zich volop op ‘outreach’ activiteiten. Zo zijn er projecten voor straatkinderen, scholen, evangelisatiecampagnes en bijbeltrainingen voor jongeren. Ook wordt er aan bewustwording gewerkt over hiv/aids vanuit christelijk perspectief. Daarnaast worden  in iedere lokale kerk activiteiten gestimuleerd om op een productieve manier bezig te zijn en zodoende verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling. In drie regio’s vindt ook evangelisatie per radio plaats.


Timothy Leadership Training
In de regio Centraal-Afrika volgden predikanten lang niet altijd een (theologische) opleiding. Als gemeentepredikanten al een opleiding hebben gehad, is het voor velen lastig om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Theologische training is erg duur en vaak moeilijk toegankelijk vanwege de afstand. Door het volgen van Timothy Leadership Training (TLT) worden kerkleiders (predikanten, ouderlingen, diakenen en evangelisten) vanuit de Bijbel toegerust voor hun taken in de kerk.

De hoofdthema’s die aan bod komen zijn onder andere Pastoraat, Rentmeesterschap, Omgaan met huiselijk geweld, Preken en Lesgeven. TLT wordt lokaal aangeboden, is betaalbaar en het materiaal is eenvoudig en praktijkgericht.  Dit maakt de training heel geschikt voor mensen die geen formeel theologisch onderwijs kunnen volgen.

In de periode 2011-2015 concentreerde het TLT-werk zich in Congo. Hier zijn in ruim 18 plaatsen TLT trajecten gedaan. Ieder traject duurde 2-3 jaar. Aangezien het een train-de-trainer model is, is de verwachting dat er ook andere trajecten lopen die wij niet financieren. Sinds 2016 zijn ook trajecten gestart in Kameroen, Centraal Afrika en Oeganda.


Wycliffe Bijbelvertaling Bunia
Om het christelijk geloof dieper wortel te laten schieten, is het ontzettend belangrijk dat mensen de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Voor veel bevolkingsgroepen is zo’n Bijbel niet beschikbaar, hun taal is zelfs nog nooit op schrift gesteld, terwijl taal zo’n belangrijk aspect van cultuur is en daarom heel bepalend voor de zelfwaarde van mensen. Onder deze uitdagende omstandigheden willen we bijdragen aan een nieuwe Bijbelvertaling. Daaraan gaat vooraf dat er eerst talen op schrift worden gesteld. Dit alles gaat alleen lukken met intensieve betrokkenheid van de mensen zelf.

Het doel van dit project is 4 lokale talen op schrift te stellen en daarna het Nieuwe Testament te vertalen. In dit project neemt de lokale gemeenschap deels de financiële en uitvoerende verantwoordelijkheid voor de vertaalprojecten.

Print Friendly, PDF & Email