U bent hier: >> Theologisch onderwijs

Theologisch onderwijs

 

Faculte de Theologie Evangelique de Bangui (FATEB)
In de laatste eeuw is het christelijk landschap enorm veranderd; lag het christelijk centrum vroeger nog in het westen, nu vind je de meerderheid christenen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. De kerken in Afrika worden voor de vraag gesteld hoe het evangelie relevant is in hun samenleving. Veel theologie is in het westen uitgedacht en geeft slechts deels antwoord op vragen die actueel zijn voor de kerken in Afrika.

FATEB is één van de vooraanstaande Franstalige universiteiten waar naar deze antwoorden wordt gezocht. Deze breed evangelische school heeft veel waardering voor de gereformeerde theologie. Door de coup in de Centraal Afrikaanse Republiek moest FATEB uitwijken naar Kameroen. We ondersteunen FATEB in het aantrekken van goede gastdocenten. Daarnaast stellen we beurzen beschikbaar aan een aantal master-studenten die niet hun eigen studiekosten kunnen betalen.


Christelijke universiteit IUDI in Kameroen
Een groot aantal Afrikanen volgde ooit een universitaire opleiding. Een deel van hen vindt aansluiting bij de modernisering, een ander deel heeft weinig mogelijkheden om hun kennis en kunde in te gebruiken. De kerk heeft deze mensen hard nodig. Daarom werken we sinds 2013 samen met IUDI, een brede christelijke universiteit met vestigingen in Yaoundé en Mokolo, die naast een theologische afdeling ook andere disciplines in huis heeft.

Binnen deze samenwerking steunen we drie concrete projecten:

Training en premies voor docenten in afstandsonderwijs
IUDI heeft een vrij uitgebreid programma voor afstandsonderwijs. Daarin nemen zo’n 250 studenten en 70 parttime docenten deel. In dit programma worden via internet modules aangeboden op bachelor-, master- en voor sommige richtingen PhD-niveau. In economie, management, linguïstiek, theologie, onderwijs (pedagogiek en andragogiek), antropologie, ontwikkelingsstudies, mens en maatschappij. Afstandsonderwijs vraagt een aantal andere vaardigheden dan traditioneel klassikaal onderwijs. Daarnaast hebben de docenten geschikt lesmateriaal nodig.

Beurzen voor theologie studenten Mokolo
In het noorden van Kameroen is de terreurbeweging Boko Haram actief bezig om de samenleving te destabiliseren en mensen te ronselen. Binnen deze module worden voorgangers getraind die de mensen voorgaan in het vreedzaam samenleven met moslims en het evangelie uitdragen.

Praktijkcentrum Yaoundé
De traditionele opleiding van een groot aantal christelijke leiders sluit onvoldoende aan bij de behoefte van de kerken en organisaties waar ze werken en van de samenleving. Christelijke leiders doen hier specifieke vaardigheden op om hun kennis en kunde op een effectieve en efficiënte manier te gebruiken.

Print Friendly, PDF & Email