U bent hier: >> Het verhaal van: Théophile

Het verhaal van: Théophile

 

“Mijn toekomst is in Zijn handen”

Hij is predikant en radiomaker. De Congolese dominee Théophile Muteba Ka-Kanushipi (49) grijpt elke kans om zijn geloof te delen met anderen. Zijn leefomstandigheden zijn niet altijd makkelijk, maar Théophile gaat ervoor en durft te dromen: “Mijn toekomst is in de handen van de eeuwige God. ”

‘Ik woon in Kanaga, een grote stad met meer dan vijf miljoen inwoners. Er zijn hier basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en universiteiten. Onderwijzers worden erg slecht betaald door de Congolese overheid. Bovendien moeten zij veel leerlingen en studenten wegsturen omdat de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Soms worden leerlingen mishandeld, en de corruptie is enorm.’

Lijden
‘In Congo zijn er veel verschillende godsdiensten: katholieken, protestanten, kimbanguïsten, moslims, gereformeerden, en ook nog allerlei sekten. De Kanangezen voorzien in hun levensonderhoud door handel te drijven en zaken te doen. Mannen vervoeren op fietsen zakken mais en maniok om geld te verdienen voor hun dagelijks brood, waarbij ze soms wel 150 tot 300 km afleggen. Vrouwen lijden het meest, want zij dragen hun baby’s op de rug terwijl ze bakken met kolen op hun hoofd vervoeren. Ze zijn extra kwetsbaar als ze zwanger zijn. Het gemiddeld inkomen van de gezinnen is lastig in te schatten, vanwege de prijsschommelingen op de markten en de instabiliteit van de Congolese franc.’

Kerkbouw
‘Ik ben actief in de commissie kerkbouw van de plaatselijke kerkelijke broederschap. Dit programma is ingesteld door het landelijk uitvoerend comité van verenigde gereformeerde kerken in Congo. In 2010 bezocht dit comité Kananga en zij besloten dat er een commissie moest komen om de bouw van de kerk te leiden. De leden van het comité overlegden met de kerkenraad, en er werd een bouwcommissie ingesteld. Ik werd gekozen als een van de leden. We hebben toen in een eerste vergadering vastgesteld wat voor werk er moest gebeuren en welke gedragslijn we moesten volgen. Soms kwamen we lastige dingen tegen, bijvoorbeeld dat iedereen in dit programma op geld gericht is. Wanneer je de metselaars alleen laat op de werkvloer, stelen ze soms cement of houden ze zich niet aan de werktijden.’

Droom
“Mijn droom is dat de dit kerkgebouw onze kerk zichtbaar maakt. Dat er nieuwe leden bijkomen en dat we geen last meer hebben van de weersomstandigheden. Ik ben blij dat we van generatie op generatie een plek hebben gehad om diensten te beleggen, te bidden, het woord van God te preken en de kinderen te onderwijzen. Bedroefden horen de troost van het evangelie. We blijven als leden verenigd door het lichaam van Jezus Christus, om zijn naam te verheerlijken! Ik vind het moeilijk om naar de toekomst te kijken; dat komt door de politieke conflicten, de ellende die ons dagelijks neerdrukt en de angsten in mijn ziel… Maar ik weet zeker; mijn toekomst in de handen van de eeuwige God. Mijn relatie met Hem is goed. Ik luister naar Hem, mijn Schepper, door zijn woord.”

Print Friendly, PDF & Email