U bent hier: >> Een week van gebed

Een week van gebed

 

Gebed gevraagd voor de Presbytarian Church in Oeganda

Met regelmaat wordt er in uw/jouw gemeente gecollecteerd voor partners van Utrecht Mission in Franstalig Afrika. Met dit geld wordt een veelheid aan projecten ondersteund, van theologische universiteiten tot training voor predikanten en jeugd- en vrouwenwerk.

Maar ook ontvangen we vaak lijstjes met gebedspunten uit deze landen, waaronder van de PCU (Presbytarian Church in Uganda). Omdat we onze broeders en zusters over de grenzen graag willen bemoedigen met gebed, delen we deze punten ook met u. Bidt u met ons mee?

Maandag – samenwerking
Bid voor het teamwork binnen de PCU; van het hogere management tot aan de gemeenteleden die werkzaam zijn op allerlei terreinen. Mag het werk dat ze doen, zijn tot Gods eer.

Dinsdag – geloof
Bid dat God mag werken in de harten van alle individuele gemeenteleden. Dat oprecht geloof en liefde voor de Bijbel centraal mogen staan in de kerk.

Woensdag – generaties
Bid dat God jongeren wil opleiden tot de volgende generatie discipelen en leiders in de Oegandese kerk. Mogen pastoren, ouderen, diakenen maar ook familieleden functioneren als rolmodel voor jongeren in de gemeente.

Donderdag – evangelisatie
Bid dat in lokale regio’s passie mag komen voor het evangelie en dat – nu nog onbereikte mensen – kennis mogen maken met Gods liefde. Daarbij denken we in het bijzonder aan de twee miljoen Hindoeïsten, Boeddhisten en Moslims in Oeganda.

Vrijdag – lokale religies
Bid dat God opstaat tegen traditionele religies, gebruiken en valse berichten, met name in de dorpen. Bid voor de evangelisten die actief zijn in deze regio’s en werken aan kerkplanting.

Zaterdag – regio
Bid voor het onrustige Oost-Afrika, waar oorlog en geweld vaak in de weg staan van de verspreiding van het evangelie. Bid dat de PCU zendingsposten op nieuwe plekken kan starten om nog meer mensen met het evangelie te bereiken.

Zondag – kerkelijke eenheid
Bid voor kerkelijke eenheid in Oeganda, ook daar waar verschillen van mening bestaan over leer en uitvoering tussen kerken.

En verder?
Wilt u graag met regelmaat gebedspunten ontvangen van onze zusterkerken in Oeganda en Congo? Voor u als gemeente of individueel? Stuur dan een berichtje naar secretaris@utrechtmission.nl. Namens de PCU: bedankt voor uw gebed!

Print Friendly, PDF & Email