U bent hier: >> Een vrouw geroepen door God

Een vrouw geroepen door God

Over het vrouwenwerk van onze zustergemeente in Oeganda (PCU)

Sinds zeven jaar is het vrouwenwerk van onze zustergemeente in Oeganda (de PCU) ondergebracht bij een speciale afdeling. En dat werpt haar vruchten af! Het afgelopen kwartaal werd er weer een indrukwekkende hoeveelheid aan activiteiten uitgerold. Van vrouwenconferenties tot training voor zondagsschoolleiders. Ook worden vrouwen toegerust om inkomsten te gereneren voor hun gezin. Want in een land als Oeganda gaat evangelisatie hand in hand met pratische toerusting. 

Lokaal gedragen
Hoewel het vrouwenwerk landelijk gecoördineerd wordt, heeft elke regio haar eigen kernteam. De activiteiten worden dan ook veelal geïnitieerd door de lokale kerken zelf. Zo organiseerden de vrouwen uit Mayuge onlangs een conferentie over het thema ‘Een vrouw geroepen door God’, op basis van 1 Koningen 17. Aan de hand van het voorbeeld van de profeet Elia en de weduwe werd besproken hoe belangrijk het is om te zien waar God je voor bestemd heeft.

De vrouwen uit Mengo kwamen samen met als thema ‘Zoek God altijd’. En dat kan lastig zijn, zeker als het leven niet mee zit en je gebukt gaat onder armoede, ziekte of zorgen. Psalm 118 daagt ons uit om God altijd te blijven zoeken omdat hij geweldige dingen tot stand kan brengen.

Landelijk toegerust
Ook op landelijk niveau worden activiteiten georganiseerd. Dat bestaat vaak uit samen bidden, samen zingen, getuigenissen delen en toelichtingen van diverse sprekers over – soms best wel lastige – onderwerpen. Hoe ga je als christen om met woede, vergeving, trots, of jaloezie? En hoe kunnen we weerstand bieden tegen de gevaren van media en materialisme?

Hete hangijzers
Dat lastige onderwerpen niet uit de weg worden gegaan, zien we ook bij het werk onder jongeren. Zo organiseerde de afdeling afgelopen kwartaal speciaal voor jonge vrouwen een conferentie over het belang van een mooi hart. We besteden veel tijd aan ons uiterlijk, maar hoeveel uren kijken we in de innerlijke spiegel? We zijn mooi zoals God ons heeft geschapen. Richt je de persoon die God wil dat je bent.

Dit werd besproken in combinatie met een ander pittig onderwerp, seksualiteit. In een land als Oeganda kent dat een extra lading: een HIV-slachtoffer deelde met de aanwezigen hoe belangrijk het is om zuiver te leven voor God. Ruim 130 jonge vrouwen tussen de 13 en 29 jaar bezochten de conferentie.

Vrouwelijke kerkleiders
Ander bijzonder nieuws is dat vijf vrouwen afgelopen kwartaal hun bachelordiploma theologie in ontvangst mochten nemen. Dankzij een geschonken studiebeurs konden zij hun studie afmaken, om nu aan de slag te gaan in hun kerkelijke regio. Zij kunnen op hun beurt andere vrouwen toerusten in hun taak als discipel van God. We hebben dan ook veel om dankbaar voor te zijn. Dankt u mee?

***
Onze gemeente steunt via Utrecht Mission | Verre Naasten het werk van de vrouwen- en jeugdafdeling van de PCU (Presbyterian Church of Uganda). Financieel – via uw euro in de collectezak – maar ook met betrokkenheid, aandacht en medeleven. Bidt u mee voor het werk van en voor de vrouwen en jongeren in deze gemeente? Voor meer informatie kunt u terecht op www.utrechtmission.nl.

Print Friendly, PDF & Email