U bent hier: >> De Bijbel als landbouwencyclopedie

De Bijbel als landbouwencyclopedie


Johannes en Marieke Bos wonen en werken inmiddels al twaalf jaar in Malawi. Daar dragen ze enerzijds Gods evangelie uit en helpen ze aan de andere kant mensen die in grote armoede leven. Want dat gaat hand in hand, aldus echtpaar Bos.

Gedreven door hun liefde voor het evangelie trokken ze naar Malawi. Daar aangekomen werd er veel advies gevraagd op landbouwgebied. Daarom hebben ze hun evangelisatiewerk gecombineerd met hun kennis over landbewerking. Johannes: “Evangelisatie en landbouw gaan heel goed samen. Je kunt veel over landbouwtechniek leren uit de Bijbel. Het is heel Nederlands om dat los van elkaar te trekken.”

Van landbouw naar de bijbel
In Malawi leeft 85% van de bevolking van landbouw. Het land kent één regenseizoen, wat betekent dat je goed moet plannen: je kunt maar één keer oogsten en je moet dus voor een jaar zaaien. Bijna alle gezinnen beschikken over een heel klein stukje grond. Johannes en Marieke wilden op deze leefwijze voortbouwen. Niet iets nieuws brengen waar de ander geen eigenaarschap over voelt.

Daarom zijn ze aan het werk gegaan voor Foundations for Farming. Het uitgangspunt is dat God een unieke wereld heeft geschapen die alles biedt wat we nodig hebben. Wij zijn als rentmeesters geroepen om hier goed voor te zorgen. De schepping is van meerwaarde voor de gemeenschap, in Nederland én in Malawi. En je kunt met een heel klein stukje grond, veel goeds doen. Aan de hand van de Bijbel, nemen Johannes en Marieke de lokale boeren mee langs de volgende principes:

(1) Op de juiste tijd; wees voorbereid en zaai op tijd.
(2) Goede standaard; zorg goed voor je land en je hebt winst van je investering.
(3) Zonder verspilling; laat je grond ook herstellen en gebruik alles wat je hebt (zelfs tot aan je eigen uitwerpselen voor bemesting!).
(4) Met vreugde; wees dankbaar voor wat je hebt.

Dankbaar zijn in een land als Malawi?!
Ja, dat is niet altijd makkelijk. Aan de allerarmsten vertellen dat ze blij moeten zijn met wat ze hebben. Maar ook hier geeft God veel, als je goed kijkt. Handelen uit dankbaarheid maakt dat je beter met jezelf en je omgeving omgaat. En gelukkig zijn de resultaten er ook naar. Gezinnen halen meer oogst van een kleiner veld, hebben meer voedsel voor hun gezin en gaan duurzamer om met de natuur.

Dankbaar: trainingscentrum geopend
Toen familie Bos net begon met hun werk, begeleidden ze individuele boeren uit verschillende dorpen. Dat was niet altijd makkelijk want in de Malawiaanse cultuur is het niet gebruikelijk om dingen anders te doen dan anderen. Doordat er nog een sterk geloof is in de geestelijke wereld, bestaat vaak de angst dat je een speelbal van geesten bent wanneer jouw land meer opbrengt dan dat van de buurman. Het idee van een taart: er is er maar één, en wat jij pakt krijg ik dus niet. Daarom is begin dit jaar een trainingscentrum geopend waarin meerdere mensen tegelijkertijd begeleid kunnen worden. Discipelschap is altijd onderdeel van deze trainingen. In totaal wordt er twee jaar lang met mensen meegelopen om ervoor te zorgen dat de verandering echt wortels krijgt.

Landbouw is dus een middel om met mensen in contact te komen, naar ze te luisteren, ze te helpen en dichterbij God te brengen. En dat is waar het uiteindelijk om draait. Johannes: “Helpen is niet altijd geld geven. Soms moet je mensen bewegen naar een nieuwe weg, en is het belangrijkste dat je naast hem of haar staat. Zo leer je mensen te zien wat ze wel hebben in plaats van blind te staren op wat ze niet hebben.”

***

Familie Bos

Johannes en Marieke Bos zijn onderdeel van onze groep met wereldwerkers. We steunen hun werk in Malawi financieel en met gebed. Bidt u mee?

Print Friendly, PDF & Email