U bent hier: >> Project zoekt gemeente: wie steunt de vertalersopleiding aan de Shalom Universiteit (Congo)?

Project zoekt gemeente: wie steunt de vertalersopleiding aan de Shalom Universiteit (Congo)?

“Deze opleiding traint hen om te leven als discipelen die hoop brengen in verscheurde gemeenschappen.”

Het is druk op de campus. De zon brandt en er is weinig schaduw. De studiedag is bijna voorbij. De studenten lopen gemoedelijk van het ene lokaal naar het andere. Achter de campus staan de huizen van de studenten. Af en toe klinkt er gelach. Sommige studenten zijn zo verdiept in de discussie met elkaar dat ze amper kijken waar ze lopen. We worden uitgenodigd om de ietwat muffige school binnen te gaan. Als we door de school lopen wordt het langzaam rustig. De laatste serie van de lessen van vandaag is gestart. We lopen naar een rustig deel van het gebouw, helemaal achterin. Als we door een raam kijken zien we een groepje studenten dat zich buigt over de lesstof. De docent staat uit te leggen. Waar leren ze voor?

Deze mannen en vrouwen willen hun land en hun volk dienen. Ze willen leren om de boodschap van Hoop te brengen aan hun volksgenoten. De boodschap van de opgestane Christus die ons schoon wil wassen van al onze zonden. Deze boodschap is hard nodig in dit land dat zo verscheurd is door oorlog en geteisterd door vele jaren van geweld. Het is een boodschap die haaks staat op de realiteit van elke dag. De mensen dorsten naar dit Woord van de levende God.

Leslokaal in Congo

Vanuit Wycliffe Nederland zijn we sinds 2015 bij deze projecten in dit bijzondere land betrokken. Het zijn projecten die goed lopen en mooie voortgang hebben, dankzij de zegen van onze God. Daar mogen we vruchten zien. We mogen zien dat levens en harten veranderen omdat de mensen de Bijbel kunnen lezen in de taal die ze werkelijk begrijpen. Deze zegen mogen we zien in de talen Bhele, Bila en Vanuma. Dit zijn de talen waarvoor Wycliffe Nederland vertalingen financiert.

Tegelijk is er een aantal talen waarin nog niet begonnen is met het Bijbelvertaalwerk. Er was namelijk een tekort aan vertalers in deze projecten. Aan lokale werkers die capabel zijn om het Woord van God te vertalen in hun eigen taal. Mede dankzij het enthousiasme van vertalers uit de talen Bhele, Bila en Vanuma en dankzij de rijke zegen van God, zijn er nieuwe studenten gevonden die bereid zijn om drie jaar te studeren om Bijbelvertaler te worden. Zij zijn van de taalgroepen Kaeku, Bira, Nyali, Lese, Hema en Ndruna. Deze 8 studenten leren niet alleen om vertaler te worden, maar ook om goed om te gaan met de dilemma’s in de culturele context van hun volk. Ze leren om goede vertalingen te maken met behulp van de grondtekst. De opleiding traint hen om te leven als discipelen die hoop brengen in verscheurde gemeenschappen.

Bijbelvertalers aan werk in Congo

De driejarige opleiding vindt plaats aan de Shalom University in Bunia, Congo. Op de Franstalige site http://www.unishabunia.org kunt u een mooi overzicht van deze universiteit krijgen. Het is een universiteit die diverse opleidingen aanbiedt, waaronder een aantal theologische. De opleiding tot vertaler valt onder de theologische faculteit van deze universiteit.

Het mooie aan dit project is dat we dit samen doen met de kerken uit DR Congo. Zij dragen zorg voor de kosten van levensonderhoud van de studenten. Ook betalen de kerken de ziektekosten. De computers die ze nodig hebben zijn in leen gegeven vanuit een computerfonds. Wat nu nog nodig is, zijn de huurkosten voor het onderkomen van de studenten, het collegegeld, het boekengeld en de kosten van de partnerorganisatie. Daar willen we vanuit Nederland aan bijdragen.

We willen u vragen om samen met ons deze studenten te ondersteunen. Allereerst met gebed. Wilt u bidden dat ze kracht mogen ontvangen om het traject dat ze starten af te maken? Voor goede omstandigheden en wijsheid? Daarnaast willen we vragen of u zich financieel aan dit project wilt verbinden en het zo mogelijk wilt maken dat deze mensen opgeleid worden tot vertalers. Tot werkers in Gods Koninkrijk, ook in Congo. Zodat alle volken en alle naties toegang hebben tot Gods Woord en we zo samen Zijn Naam groot mogen maken.


We zijn op zoek naar een enthousiaste gemeente die dit project een warm hart toedraagt en kans ziet hier met gebed en financiële middelen aan bij te dragen. Meer weten? Neem contact met ons op via secretaris@utrechtmission.nl.

Print Friendly, PDF & Email