U bent hier: >> Bezoek aan een Congolese synode

Bezoek aan een Congolese synode

 

Van 22-27 juli bezochten Marike Blok en Marinus de Jong, namens de BBK en Utrecht Mission | Verre Naasten de synode van de United Reformed Church in Congo. Een belangrijke synode omdat er verkiezingen werden gehouden voor een aantal posities in het kerkbestuur. Het was aan Marike en Marinus om de hartelijke groeten van onze kerken over te brengen, de kerken te bemoedigen en de URCC te adviseren waar dit gevraagd werd. 

Marike en Marinus schreven een uitgebreid verslag van hun bezoek, wat zeker de moeite van het lezen waard is. In dit land, dat bij ons toch vaak bekend staat als onstabiel, onveilig en arm, gebeuren namelijk ook veel mooie dingen. Een mooie bevestiging dat onze God zelfs in een context van grote ellende wonderen kan verrichten!


Algemene context
De problemen in dit immense land zijn enorm. Door de toegenomen politieke onrust neemt de armoede en het geweld toe. Alleen al tijdens deze synode krijgt een afgevaardigde te horen dat zijn huis met alles erin afgebrand is door een bosbrand, een ander hoort dat 12km van zijn huis een groep rebellen een dorp heeft aangevallen. We horen verhalen  over werkloosheid, olifanten die de oogst vertrappen, kindersterfte, gewapende bendes die moorden en verkrachten. Al deze dingen raken ook het kerkelijk leven. Reizen is ingewikkeld, drie afgevaardigden kwamen niet opdagen omdat vluchten ineens geannuleerd werden.

Geen wonder dat deze sociale en economische problemen steeds weer ter sprake komen op de synode.


Kerkelijke context
De URCC is een kerkverband met zo’n 166 gemeenten en ongeveer 15.000 leden. Er zijn 23 predikanten. Het aantal gebieden waar de URCC actief is breidt zich uit. De gemeentes zijn soms heel klein en worden vaak geleid door een ‘ancien responsable’.  Naast gemeentes kent de URCC ‘cercles’- een soort evangelisatieposten. Een discussiepunt is dat het niet zo moeilijk lijkt zo’n cercle te beginnen maar dat de continuïteit en verdieping een probleem is omdat er veel te weinig opgeleide mensen zijn.


Een Congolese synode
De eerste twee dagen van de synode worden helemaal besteed aan het integraal voorlezen van de notulen van de vorige synode en de verslagen van alle classes. Tijdrovend, maar het wordt heel belangrijk gevonden. Als iets alleen op papier staat, is het er niet. Dit heeft te maken met de orale cultuur in Congo. Door alle verslagen krijg je wel een beeld van het reilen en zeilen van de kerk. Ook grappige dingen worden vermeld, zo vermeldt een classis onder ‘activités sociales: 42 bevallingen’.

“De eerste twee dagen worden helemaal besteed aan het integraal voorlezen van de notulen van de vorige synode en de verslagen van alle classes.”

Niemand heeft van te voren vergaderstukken gezien en een agenda wordt ter plekke gemaakt door alle punten op het bord te schrijven. De agendapunten worden verdeeld en vervolgens in commissies besproken. Elke commissie komt met aanbevelingen die weer plenair besproken worden. Besluiten worden pas genomen vanaf dag 4.

De sfeer is over algemeen goed, er wordt regelmatig gelachen en als iemand zich wat heftig uitdrukt vraagt hij daarna om vergeving en krijgt dat ook aangezegd. Tijdens een verhitte discussie (over de quota) wordt de discussie stilgelegd, wordt er gebeden en gezongen, waarna de discussie wordt hervat. Indrukwekkende momenten!

“Tijdens een verhitte discussie (over de quota) wordt de discussie stilgelegd, wordt er gebeden en gezongen, waarna de discussie wordt hervat. Indrukwekkende momenten!”


Levendige kerken
Op zondag hebben we beiden een dienst bezocht, waardoor we een indruk kregen van het gemeenteleven en de levendige liturgie. Hier konden we ook de groeten overbrengen uit Nederland. Opvallend is hoe de erediensten wel het gereformeerde stramien volgen, maar toch veel lichamelijker en spontaner zijn dat de Nederlandse diensten.

Uitdagingen van het kerkelijk leven zitten vooral in de beperkte middelen en de beperkte opleiding. Te weinig dominees, te weinig ambtsdragers met opleiding, gebrek aan financiën, gebrekkige registratie, gebrek aan mogelijkheden om te reizen en te communiceren.


Eigen inbreng

Naast sfeerproeven is er ook de gelegenheid in toespraak en bijbelstudie iets te delen met de URCC. Zo heeft Marike tijdens een ontmoeting met ruim 20 vrouwen naar aanleiding van een aantal bijbelgedeelten doorgepraat over het belang en de invloed van familie. De vrouwen waren opvallend open en ook hier weer verdrietige verhalen. Maar ook dappere vrouwen die ondanks alles hun best doen, groeien in geloof en actief zijn in de kerk! Onderlinge bemoediging is ontzettend belangrijk.


Verkiezing
Marinus wordt als observateur naar voren gehaald om de verkiezing van een aantal belangrijke functies in het kerkelijk bestuur te begeleiden.

Duidelijk is dat iedereen gebrand is op eerlijkheid. Er is geen reglement dus legt Marinus de wijze van verkiezen die hij kent voor. Per functie, eerst kandidering en dan stemming. Er wordt met briefjes gestemd.

De inzegening van het nieuwe bestuur is indrukwekkend: ze knielen terwijl de favoriet ‘quel ami fidele et tendre’ wordt gezongen. Daarna bidt iedereen hardop door elkaar voor het nieuwe bestuur. De sfeer in de wandelgangen is goed. Men is blij met vernieuwing en continuïteit en tevreden over gang van zaken.

Meer lezen? Marinus schreef voor het Nederlands Dagblad een artikel over zijn ervaringen. 

Print Friendly, PDF & Email