U bent hier: >> Als jouw God zo machtig is..

Als jouw God zo machtig is..

 

..waarom spreekt Hij dan onze taal niet?

Tja, wat antwoorden we daarop? Want een Bijbel in je eigen taal is voor ons zo vanzelfsprekend. Helaas geldt dat niet voor alle delen van de wereld. En daarom steunen onze gemeenten – via het samenwerkingsverband Utrecht Mission – Bijbelvertaling in Centraal-Afrika. Deze projecten worden gecoördineerd en uitgevoerd door Wycliffe. Momenteel wordt er door Wycliffe wereldwijd aan de Bijbelvertaling van ongeveer 2.600 talen gewerkt. 

Dat gaat verder dan alleen het vertalen van Bijbelboeken. Zo wordt een taal ook op schrift gezet én wordt er ingezet op de alfabetisering in de regio. Immers, wat heb je aan een vertaalde Bijbel wanneer de lokale bevolking deze niet kan gebruiken? Onze gemeente steunt momenteel een aantal Bijbelvertaalprojecten in Congo.

Voordat een dergelijk project van start kan gaan, vindt er onderzoek plaats waarbij diverse lokale gemeenten worden benaderd. Hun input en medewerking is cruciaal; zo komen de vertalers uit de gemeenten zelf én bepalen zij welke talen en Bijbelboeken voorrang krijgen bij de vertaling. Een gemeente waar bijv. monogamie een belangrijk onderwerp van gesprek is, kan ervoor kiezen eerst de teksten te vertalen die raakvlak hebben met dit thema. Na twee jaar uitvoerige voorbereiding, kan het vertaalproject van start gaan. Na zo’n 1,5 jaar beschikt een gemeenschap dan over een aantal vertaalde Bijbelboeken, maar ook een audio- en video-versie van de Bijbel.

Een lange adem dus, dat Bijbelvertaalwerk! Maar toch zo de moeite waard. Waarom? Omdat een Bijbel in je eigen taal, je hart aanspreekt. Daarvan getuigt het feit dat de lokale mensen, met hun beperkte middelen, vaak een aanzienlijk deel van het werk en de kosten voor hun rekening nemen. De wens om Gods woord in de eigen taal is groot. En aangezien de Bijbel harten en levens veranderen, ook onze steun waard!

***

Delen met je gemeente? Download hieronder een kerkbladartikel.

>> Klik hier <<

 

Print Friendly, PDF & Email